ΒΡΕΣ ΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΟΥ (στο Νομό Χίου / ΧΙΟΣ)
Επιλέξτε τη μονάδα που σας ενδιαφέρει στην περιοχή ΧΙΟΣ.

1  (147 ΤΕ)
* 147 ΤΕ
* 147 ΤΕ
* 1ο-2ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ 23ΤΔΤΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 95 ΑΔΤΕ
2  (228 Μ/Κ ΤΠ)
* 228 Μ/Κ ΤΠ
* 228 Μ/Κ ΤΠ
* 228 ΤΕ
* 228 ΤΕ
* 23ΤΔΤΕ
* 297 Μ/Κ ΤΕ
* 297 Μ/Κ ΤΕ
6  (643 Τ.Ε)
* 643 Τ.Ε
* 643 Τ.Ε
* 643 ΤΕ
* 643 ΤΕ
9  (96 ΛΔΒΕΘ)
* 96 ΛΔΒΕΘ
* 96 ΛΔΒΕΘ
* 96 ΜΕΘ
* 96 ΜΕΘ
* 96 ΤΥΕΘ
* 96 ΤΥΕΘ
* 96ΑΔΤΕ 3οΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΓΚΙΑΛΑ
* 96ΜΕΘ
Φ  (ΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΣ 2ος ΛΟΧΟΣ ΒΟΛΗΣΟΥ)
* ΦΥΛΑΚΙΟ ΜΕΛΑΝΙΟΣ 2ος ΛΟΧΟΣ ΒΟΛΗΣΟΥ
* ΦΥΛΑΚΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΝΑΓΟΥ 1ος ΛΟΧΟΣ 643ΤΕ
ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Μονάδα:
Περιοχή: